నా (పని) కంప్యూటర్లో Teamie ని రన్ చేయడానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిస్థితులు ఏమిటి?

మీరు ఈ బ్రౌజర్లలో ఒకదాన్ని ఉపయోగిస్తే, మీరు Teamie ని అవాంతరం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు:

  • Firefox యొక్క తాజా వెర్షన్
  • Mac కొరకైన Safari యొక్క తాజా వెర్షన్
  • Google Chrome యొక్క తాజా వెర్షన్
  • Internet Explorer 11+

Teamie ఇ-మెయిల్స్ రావడం లేదంటే లేదా Teamie పేజీ పనిచేయకపోవడం వంటివి అనుకోకుండా సంభవిస్తే, దిగువన ఉన్న వైట్‌లిస్టింగ్ ను నిర్వహించండి (ఆ సందర్భంలో Teamie ని బ్లాక్ చేసే కొన్ని సెట్టింగులను మీ సంస్థ ఎంపిక చేసింది).

మీ సంస్థ యొక్క ICT విభాగం మీ కోసం దీనిని చేయగలదు! వారికి ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, వారు Effectory యొక్కమద్దతు బృందాన్ని helpdesk@effectory.nl. వద్ద సంప్రదించవచ్చు.

పంపబడిన ఇ-మెయిల్ ఆహ్వానాలకు వైట్‌లిస్టింగ్ జాబితా (బల్క్ ఇ-మెయిల్):

డొమైన్: @teamie.nl

FQDN: mail3.effectory.nl

E-mail server IP: 198.2.134.34

ఉపయోగించే వెబ్ సర్వర్లకు వైట్‌లిస్టింగ్

  • https://questionnaire.teamie.nl
  • https://portal.teamie.nl
  • https://webapi.teamie.nl
  • https://signin.effectory.com

 అదనంగా, ముఖ్యమైన సాంకేతిక అంశాలు పని చేస్తున్నాయా అని కూడా ఆ వ్యక్తి తనిఖీ చేయవచ్చు:

 

https://portal.teamie.nl/checks.html.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.