ఒక Teamie కి కనీస గ్రూప్ సైజ్ ఎంత మరియు ఎందుకు?

Teamie లో మీ భాగస్వామ్యం ఖచ్చితంగా అనామధేయంగా ఉంటుంది. దీని అర్థం, మీ బృందం మీ వ్యక్తిగత ఫలితాల యొక్క ఫీడ్‌బ్యాక్ ను ఎప్పటికీ స్వీకరించదు. జట్టుకు సగటు ఫలితాలను మాత్రమే మేము నివేదిస్తాము. ఒక రిపోర్టును రూపొందించడానికి, మాకు కనీసం 5 మంది భాగస్వామ్యులు అవసరం. దీనర్థం ఏమంటే కనీసం 5 మంది ఉద్యోగులు ప్రశ్నావళిని పూర్తి చేయాల్సిందే. గోప్యత మరియు అనామధేయతని ధృవీకరించడం కొరకు, మేము తక్కువ మంది భాగస్వాములతో ఒక నివేదికను సృష్టించము. ఈ చర్యలకు ధన్యవాదాలు, Teamie ఫలితాల నుండి దాదాపుగా ఎప్పటికీ మీరు గుర్తించబడలేరని మేము హామీ ఇవ్వగలం.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.