ప్రతిస్పందన కాలం సమయములో ఉద్యోగులు అప్పటికీ తొలగించబడవచ్చా?

సహజంగానే, సహుద్యోగులు అనారోగ్యం పాలవచ్చు, వార్షిక సెలవు తీసుకోవచ్చు లేదా మరొక కారణం కోసం గైర్హాజరు కావచ్చు మరియు Teamie లో పాల్గొనలేకపోవచ్చు. మీరు సర్వే సమయంలో Teamie ని సర్దుబాటు చేయవచ్చు. మెనును తెరవడానికి, ప్రారంభ స్క్రీన్‌లో పైభాగములో ఎడమవైపులో క్లిక్ చేయండి మరియు 'Adjust Teamie' పై క్లిక్ చేయండి.

ప్రతిస్పందన శీర్షిక కింద, 'Adjust Teamie' బటన్ ని కూడా మీరు చూడవచ్చు. కావలసిన మార్పులను చేయడం కొరకు ఈ బటన్ మిమ్మల్ని అదే పేజీకి తీసుకెళుతుంది.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.