ఎంత వరకు Teamie ని తెరిచి ఉంచవచ్చు?

1. portal.teamie.nl లోకి లాగిన్ అవ్వండి

2. పేజీ దిగువన మీరు 'Start new Teamie' అనే ఎంపికను చూస్తారు. ఈ మెనూని తెరిచి నీలిరంగులో ఉన్న 'Start new Teamie' బటన్‌ పై క్లిక్ చేయండి.

3. మీరు 1, 2 లేదా 3 వారాలలో ఒకదానిని ఎంచుకోవచ్చు లేదా మీరు ఇప్పుటి నుండి మూడు వారాల వ్యవధి మధ్య వ్యక్తిగతంగా ఎంచుకోవచ్చు. Teamie తెరిచే మరియు ముగిసే తేదీని మరియు సమయాన్ని మీరు ఎంచుకోవచ్చు. అలా చేయడం వల్ల మీరు ఒక భవిష్యత్ కాలం కోసం Teamie ని సిద్ధం చేయవచ్చు.

4. మీ బృందంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశ్నావళిని పూర్తి చేస్తే Teamie ముందుగానే ముగుస్తుంది.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.