నేను వేరొక వ్యక్తిని Teamie కి ఆర్గనైజర్‌గా ఎలా చేయగలను?

ఒక Teamie కి ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఆర్గనైజర్లు ఉండవచ్చు. మీరు బృంద సభ్యులలో ప్రతి ఒక్కరిని అర్గనైజర్‌గా నియమించవచ్చు. దీని అర్థం బహుళ వ్యక్తులు Teamie ని ప్రారంభించవచ్చు. దానిని మీరు ఇలా చేయవచ్చు:

1. పేరు మరియు ఇ-మెయిల్ చిరునామాతో సహా కోరుకున్న సహోద్యోగిని చేర్చండి. ప్రారంభ పేజీ దిగువన మీరు 'Adjust team' అనే ఎంపికను చూస్తారు. manage team members కు వెళ్ళండి మరియు నీలి రంగు బటన్ పై క్లిక్ చేసి ఒక బృంద సభ్యుని చేర్చండి.

mceclip0.png

2. తరువాత, వృత్తమును కుడి వైపు లాగడం ద్వారా, ఈ సహోద్యోగి కూడా ఒక ఆర్గనైజర్ కావచ్చు అని సూచించండి.

mceclip1.png

3. ఒక సహోద్యోగి అదివరకే చేర్చబడి ఉండి, ఇప్పుడు మీరు కేవలం వారిని ఆర్గనైజర్ గా మాత్రమే చేయాలనుకుంటే, సంబంధిత సహోద్యోగి పేరును క్లిక్ చేయండి. మీరు మళ్ళీ ఈ వ్యక్తిని చేర్చవలసిన అవసరం లేదు, వృత్తమును కుడివైపుకి లాగడం ద్వారా ఈ వ్యక్తిని మీరు ఆర్గనైజర్‌గా మార్చవచ్చు.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.