నేను నా ప్రశ్నావళిని మూసి వేసి తరువాత పూర్తి చేయవచ్చా?

మీరు ప్రశ్నావళిని సేవ్ చేయవచ్చు, తద్వారా మీరు తరువాతిసమయములో సమాధానమివ్వవచ్చు. ప్రశ్నాపళి యొక్క పైభాగంలో, దాన్ని సేవ్ చేసే ఎంపిక ఉంది. మీరు దానిపై క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎంటర్ చేసిన డేటాతో ప్రశ్నావళి సేవ్ చేయబడుతుంది.

మీ ప్రశ్నావళిలో ఆ బటన్ కనిపించకపోతే, జవాబులు స్వయంచాలకంగా సేవ్ చేయబడే ప్రశ్నావళి యొక్క తాజా వెర్షన్‌ను మీరు అందుకున్నారు అని అర్ధం. ప్రశ్నావళిని ఎంటర్ చేయడానికి కాలం గడువు ముగిసినప్పుడు, మేము సమర్పించబడిన ప్రశ్నావళులను మాత్రమే ప్రాసెస్ చేస్తాము మరియు వీటిలో ఆ సమయంలో సేవ్ మాత్రమే చేసిన ప్రశ్నావళులు చేర్చబడవు.


ఈ సమయంలో సేవ్ చేయబడిన సమాధానాలతో కొనసాగించడం?
మీరు ప్రశ్నావళిని పూరించడం కొనసాగించాలనుకుంటే, మీ వ్యక్తిగత లింక్‌ పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్రశ్నావళిని తెరవండి. మీ సమాధానాలు లోడ్ అవుతాయి, తద్వారా మీరు ప్రశ్నావళిని పూరించడం కొనసాగించవచ్చు.

Was this article helpful?
10 out of 11 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.