మీ ఆహ్వానం తప్పు చిరునామాకు పంపబడింది, నేను ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి?

మీ ఆహ్వానం తప్పు (ఇ-మెయిల్ లేదా పోస్టల్) చిరునామాకు పంపబడిందా? 

మా చాట్ ద్వారా (స్క్రీన్ యొక్క అడుగు భాగములో కుడి వైపున)  లేదా ప్రారంభ పేజీలోని కాంటాక్ట్ బటన్‌ను ఉపయోగించి మా సంప్రదింపు వివరాలను కనుగొనడం ద్వారా మా ఉద్యోగుల్లో ఒకరిని  సంప్రదించండి.  వారు మీ చిరునామాను సరిచేసి, మీ క్రొత్త చిరునామాకు మీ ఆహ్వానాన్ని పంపగలరు. మేము మీ వివరాలను మీ యజమాని నుండి అందుకున్నాము. మేము వీటిని మా ఫైళ్ళలో సరిచేస్తాము కానీ మీ యజమాని ఫైళ్ళలో అవి స్వయంచాలకంగా సరిచేయబడవు.

Was this article helpful?
1 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.