సర్వేలో 'My Feedback' ను నేను ఎక్కడ చూడగలను?

My Feedback ఖాతా
మీ సంస్థ My Feedback (నా అభిప్రాయ) పేజీని ఉపయోగించడానికి ఎంచుకున్నట్లయితే, ప్రశ్నావళిని పూర్తి చేసిన తర్వాత My Feedback ఖాతా కోసం మీరు నేరుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. మీరు తర్వాత ఎప్పుడైనా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, ఇది ప్రశ్నావళిని నింపిన తర్వాత వెంటనే చేయాలని అని అవసరం లేదు. మీ యజమాని అందించిన ఇ-మెయిల్ చిరునామాతో మాత్రమే మీరు ఒక ఖాతాను సృష్టించవచ్చు.

మీరు వ్యక్తిగతంగా పాస్‌వర్డ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. పాస్‌వర్డ్‌లు ఎప్పుడూ ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, ఒక ప్రత్యేక క్యారెక్టర్ (#$%^&) మరియు ఒక సంఖ్యను కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మీరు మీ ఇ-మెయిల్ చిరునామాతో మరియు ఎంపిక చేసుకున్న మీ పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అయి, మీ అభిప్రాయాన్ని చూడవచ్చు.

లాగిన్ స్క్రీన్ ఇలా కనిపిస్తుంది. మీరు మీ పాస్‌వర్డ్‌ ను మరచిపోయినట్లయితే, పసుపు లాగిన్ బటన్ క్రింద ఉన్న 'Forgot Password' లింక్‌ ను ఉపయోగించండి.

లాగిన్ చేయడములో సమస్యలు ఉన్నాయా?

మీరు My Feedback ఖాతా సృష్టించడములో విజయవంతం కాకపోతే, దయచేసి మా ఉద్యోగుల్లో ఒకరిని మా చాట్ ద్వారా (స్క్రీన్ యొక్క అడుగు భాగములో కుడి వైపు) సంప్రదించండి లేదా ఇక్కడ మా సంప్రదింపు వివరాలను చూడండి.

Was this article helpful?
5 out of 19 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.