నేను తప్పు సమూహములో ఉంచబడ్డాను, నేను ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి?

మీ సంస్థకు చెందిన వ్యక్తి సమూహ విభజనను సంగ్రహించారు మరియు మీరు ఒక నిర్దిష్ట సమూహంలో ఎందుకు ఉంచబడ్డారు అని వారు మీకు తెలియజేయగలరు.  మీరు మీ సంస్థ వద్ద సంప్రదింపు వ్యక్తిని సంప్రదించాలని మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాము. అతను లేదా ఆమె సర్వే సమూహం విభజన గురించిన అదనపు వివరణను మీకు అందించగలరు మరియు వారు మార్పులను అమలు చేయడానికి Effectory ని సంప్రదించవచ్చు. సంస్థ లోపల సర్వేని ఎవరు సమన్వయపరుస్తున్నారు అని అడగడానికి మీరు మీ మేనేజర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

మా ఉద్యోగుల్లో ఒకరిని మా చాట్ ద్వారా (స్క్రీన్ యొక్క అడుగు భాగములో కుడి వైపు) మీరు సంప్రదించవచ్చు లేదా ప్రారంభ పేజీలోని కాంటాక్ట్ బటన్‌ను ఉపయోగించి మా సంప్రదింపు వివరాలను కూడా కనుగొనవచ్చు.

Was this article helpful?
2 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.