నేను అందుకున్న కోడ్‌తో లాగిన్ చేయలేకపోతున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఏమి చెయ్యాలి?

మీరు ప్రశ్నావళికి లాగిన్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే అది వివిధ కారణాల వల్ల కావచ్చు.

మొదట, మీరు మీ వ్యక్తిగత వ్రాతపూర్వక ఆహ్వానాన్ని ఉపయోగించడం ముఖ్యం, ఇది మీరు డిజిటల్ ప్రశ్నావళినికి లాగిన్ చేయగల కోడ్‌ని కలిగి ఉంటుంది.

మీరు మీ లాగిన్ వివరాలను అనుకోకుండా సరిగ్గా కాపీ చేసి ఉండకపోవడం కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు.  మీ ఆహ్వానంలో, వివరాల చిట్టా బూడిదరంగు విభాగంలో ఉన్నాయి, మీరు ప్రశ్నావళికి లాగిన్ చేసేటప్పుడు దీనిని పూర్తిగా కాపీ చేసుకోవాలి.

మీ లాగిన్ చేయడం విజయవంతం కాకపోతే, దయచేసి మా ఉద్యోగుల్లో ఒకరిని మా చాట్ ద్వారా (స్క్రీన్ యొక్క అడుగు భాగములో కుడి వైపున) సంప్రదించండి లేదా ప్రారంభ పేజీలోని కాంటాక్ట్ బటన్‌ను ఉపయోగించి మా సంప్రదింపు వివరాలను కనుగొనండి. 

Was this article helpful?
1 out of 17 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.