వ్రాతపూరిత ప్రశ్నావళి: నేను ఎలా జవాబు ఇవ్వాలి?

 మీరు సరైన జవాబు వర్గం యొక్క అనుబంధ సర్కిల్‌లో కలరింగ్ చేయడం ద్వారా జవాబు ఇవ్వండి.  మీరు దీనికోసం నీలిరంగు లేదా నల్లరంగు పెన్‌ను ఉపయోగించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నాము. సాధారణంగా,  మీరు ప్రతి ప్రశ్నకు ఒకే ఒక జవాబును అందించడం ఉద్ధేశ్యంగా ఉంది, అయితే మీరు బహుళ సమాధానాలను ఇవ్వగలిగితే, ఇది సంబంధిత ప్రశ్నకు ప్రక్కన చెప్పబడుతుంది.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.