నా యజమాని నా సమాధానాలను చూడగలరా?

మీ యజమాని మీ సమాధానాలను చూడలేరు, ఏ పరిస్థితుల్లోనూ Effectory వ్యక్తిగత డేటాను బహిర్గతం చేయదు.

దయచేసి గమనించండి: సర్వే యొక్క ఓపెన్‌ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు, అనామధేయంగా ఉంటూనే, నివేదికలో మీ మాటలు అలాగే చేర్చబడతాయి. మీ మేనేజర్ నివేదికకు ప్రాప్యతను కలిగి ఉన్నారు, కనుక మీరు వ్రాసిన దాన్ని ఖచ్చితంగా అలాగే చదవగలరు.

మీ యజమాని సర్వే సమూహం యొక్క ప్రతిస్పందన రేటును కూడా చూడగలరు. సర్వే ముగింపు తేదీ తరువాత సమూహ స్థాయిలో మొత్తం నివేదిక సృష్టించబడుతుంది. ఒక్క సర్వే సమూహములో ప్రశ్నావళిని నింపిన పాల్గొనేవారందరి ఉమ్మడి సమాధానాలను ఈ ఫలితం కలిగి ఉంటుంది.

Was this article helpful?
20 out of 30 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.