నేను నా ప్రశ్నావళిని పంపించాను కానీ తప్పుగా ఒకటి ఎంటర్ చేశాను, నేను ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి?

మీరు ప్రశ్నావళిని పంపిన తర్వాత ప్రశ్నావళికి మీ జవాబులను మార్చాలకుంటున్నారా?
మా Effectory ఉద్యోగులలో ఒకరిని సంప్రదించమని మేము మీకు సలహా ఇస్తున్నాము. సమాధానాలను సర్దుబాటు చేయడం ఇప్పటికీ సాధ్యమేనా అని వారు మీ కోసం తనిఖీ చేయగలరు. సర్వే మూసివేయబడి ఉంటే, అప్పుడు దురదృష్టవశాత్తూ, ఈ మార్పులను చేయడం ఇక సాధ్యం కాదు.

మా ఉద్యోగుల్లో ఒకరిని మా చాట్ ద్వారా (స్క్రీన్ యొక్క అడుగు భాగములో కుడి వైపున) మీరు సంప్రదించవచ్చు లేదా ప్రారంభ పేజీలోని కాంటాక్ట్ బటన్‌ను ఉపయోగించి మా సంప్రదింపు వివరాలను కనుగొనవచ్చు.

Was this article helpful?
13 out of 14 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.