FAQ New Results Dashboard

Den nya instrumentpanelen har lanserats och är tillgänglig för din organisation!

Letar du efter information som du kan dela med dina kollegor som också har åtkomst till My Effectory? Då hämtar du bilagorna (nederländska och engelska) nedan.

Vill du ha svar på vanliga frågor?

Vanliga frågor

Fråga: När kommer mitt konto att migreras till den nya instrumentpanelen?

Svar: Du får information från Effectory två veckor före migreringen. Vi tar hänsyn till det datum när resultat är tillgängliga för din organisation.

 

Fråga: Kan jag byta mellan den gamla och den nya resultatsidan?

Svar: Nej, det går inte. När du har migrerats till den nya instrumentpanelen går det endast att använda den. 

 

Fråga: Går det att visa undersökningsresultat i den gamla instrumentpanelen?

Svar: Nej, alla konton migreras utan undantag. Programvaran som används för beräkning, visning och genererering av rapporter kommer inte längre att vara tillgänglig. Om migreringen inte genomförs går det inte att visa eller hämta undersökningsresultat.

 

Fråga: Hur använder jag den nya instrumentpanelen?

Svar: Den nya instrumentpanelen är inte bara intuitiv utan dessutom kommer användarna att få hjälp med att använda den när de loggar in för första gången.

 

Fråga: Varför är inte poängen desamma som i den gamla instrumentpanelen?

Svar: Om det har gått ett tag sedan du fick resultatet för en gammal undersökning och har ändrat standardorganisationen har resultaten för gamla undersökningen beräknats om med hjälp av det nya beräkningsprogrammet vid migreringen och det kan eventuellt finnas en avvikelse jämfört med de tidigare resultaten. Baserat på vår datavetenskapsexpertis anser vi att de avvikelserna är små och inte påverkar kärnresultaten för din undersökning, vilket innebär att du kan använda dem för jämförelse med framtida resultat.

 

Fråga: Kommer de senaste data att användas till att uppdatera referensvärdesberäkningen när resultaten beräknas om?

Svar: Nej, när vi beräknar om tidigare undersökningar kommer vi endast att använda de referensvärden som var länkade till de undersökningar.

 

Fråga: Vad är den yttre ringen på temawebbplatsen på översiktssidan?

Svar: Det är den maximala poängen: 10,0 för genomsnittspoäng respektive 100 % för topp 2-rutor.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.