Hur skyddar vi din sekretess?

Vi på Effectory ser din sekretess och skyddandet av uppgifter som en av våra främsta prioriteringar. Vi gör allt för att skydda den information vi får från våra kunder. Det är kärnan i vår verksamhet. Därför efterlever vi GDPR-lagstiftningen och är ISO/IEC 27001-certifierade. Vi har en lämplig policy för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, ändringar och oavsiktlig förstörelse. Vi uppfyller kraven på sekretess, integritet och tillgänglighet för dina uppgifter. Dessutom är alla anställda på Effectory utbildade i att skydda sekretessen kring sådan information och vi främjar en stark kultur av dataskydd genom hela organisationen. Varje år granskas vi av externa partner, så att vi kan hålla våra löften när det gäller sekretess.

Avtal om databehandling

Effectory – personuppgiftsbiträdet – och din arbetsgivare – den personuppgiftsansvariga – har ingått ett avtal om databehandling, som utgör avtalsgrunden för GDPR-efterlevnad och de anvisningar enligt vilka vi ska behandla och skydda dina data. I det här avtalet om databehandling enades vi (bland annat) om vilken typ av uppgifter din arbetsgivare kommer förse oss med, hur länge vi kommer att lagra sådana uppgifter och vem vi delar personuppgifterna med. Effectory behandlar endast uppgifter utifrån de anvisningar som vi får från din arbetsgivare.

Hjälp från Effectory

Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera de personuppgifter som Effectory har om dig. Så länge undersökningen fortfarande pågår kan Effectorys kundtjänst hjälpa dig med det. Efteråt kan din arbetsgivare hjälpa dig med sådana begäranden. Mer information om det här ämnet finns i sekretessmeddelandet.

Var denna artikel till hjälp?
19 av 26 tyckte detta var till hjälp

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.