Hur läser jag resultaten?

Från åsikter till resultat
Resultaten ger dig en inblick i åsikterna inom organisationen och ditt team. Varje anställd har fått möjlighet att delta i undersökningen och ge sin åsikt om en rad olika ämnen. Åsikten återspeglar en personlig synpunkt och känsla kring ett ämne som vi sedan omvandlar till ett resultat. På Effectory erbjuder vi två olika sätt för att beräkna poäng:

  • 0–10 poäng
    För att underlätta förståelsen och göra avvikelserna tydligare i rapporterna omvandlas svarsskalan med fem punkter, från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”, till ett värdeintervall på 0–10. Vi ställer till exempel frågan ”Jag trivs med det arbete jag utför” och den anställde svarar ”Instämmer helt”. Vi omvandlar svaret till poängen 10. Om den anställde svarar med ”Instämmer inte alls” omvandlas svaret till poängen 0. Alla individuella poäng från varje anställd utgör medelpoängen för frågan ”Jag trivs med det arbete jag utför” för organisationen eller teamet.

  • Top2Box-poäng
    Den här poängen beräknas genom att gruppera varje anställds åsikter för varje undersökningsfråga enligt en fempoängsskala och titta på procentsatsen för alla positiva svar (”Instämmer” och ”Instämmer helt”). Poängen ligger mellan 0 och 100. Ju högre poäng desto mer positiva känner sig dina anställda till ett visst ämne. Vi ställer till exempel frågan ”Jag trivs med det arbete jag utför” och 70 % av de anställda inom organisationen svarar ”Instämmer” eller ”Instämmer helt”. De här svaren skulle då ge 70 poäng. Om 20 % av de anställda svarar med ”Instämmer inte”, ”Instämmer inte alls” eller ”Varken instämmer/instämmer inte” visas ett resultat på 80. Med andra ord är det bara de positiva svaren som utgör den poäng som visas för frågan ”Jag trivs med det arbete jag utför” för organisationen eller teamet.

Betyg i perspektiv
Föreställ dig att ditt team får ett genomsnitt på 6 poäng för belöning. Resultatet kanske ser ut som ett knappt godkänt resultat. Är det här en poäng du kan vara nöjd med? För att avgöra vad en viss poäng innebär måste vi sätta den i perspektiv. Vi jämför poängen med andra poäng, till exempel ett referensvärde (för andra organisationer eller andra teams inom din organisation). När man jämför de 6 poängen med ett referensvärde på 5,6 för belöning hamnar det knappt godkända resultatet plötsligt över medelpoäng. Det betyder att du kan vara nöjd med dina 6 poäng! Genom att jämföra poäng kan du tolka dem på ett informativt sätt, och vi kan visa på avvikelserna mellan dem.

Avvikelser
Signifikanta eller stora absoluta avvikelser mellan resultat visas i färg. Grönt för en positiv avvikelse, rött för en negativ avvikelse. En färg visar att avvikelsen är relevant och inte resultatet av en tillfällighet. Med andra ord: avvikelsen är baserad på en minimal överlappning mellan fördelningen av svar på de två resultat du jämför.

Jämföra ditt resultat med andra
För att sätta dina resultat i rätt perspektiv jämför vi dem med andra resultat. Till exempel en tidigare undersökning, en högre nivå, ett externt referensvärde och referensvärdets tre högsta resultat. Era resultat används som referenspunkt och har samma färg. Om ert resultat är bättre än en jämförelsegrupp så kommer jämförelsegruppens resultat att markeras i grönt. Om ditt resultat är lägre så markeras det i orange eller rött.

Jämförelser mellan grupper
När vi jämför flera grupper är ditt resultat fortfarande referenspunkten och neutral i färg. Men när en grupp har ett grönt resultat så betyder det däremot att själva gruppen har ett högre resultat än ni. När den är orange eller röd har gruppen ett lägre resultat.

Var denna artikel till hjälp?
24 av 37 tyckte detta var till hjälp

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.