Hur fungerar Min feedback?

I Min feedback kan du se dina svar och jämföra dem med dem från ditt team och organisationen. Du kan registrera dig för ett Min feedback-konto så snart du har fyllt i frågeformuläret.

Så här kommer du till Min feedback:

  1. Gå till http://myfeedback.effectory.com eller klicka på länken i det e-postmeddelande du har fått.
  2. Har du inget konto än? Registrera dig! Använd den e-postadress som din arbetsgivare använder. Välj ett lösenord med en versal, ett specialtecken (#$%^&) och en siffra.
  3. Logga in och visa din feedback! Du kan också jämföra dina svar med de från ditt team och hela organisationen.

Så här fungerar Min feedback:
Min feedback består av två översikter, Min feedback och teamresultat.

Min feedback
I den här översikten kan du visa dina egna svar. Till höger kan du hitta jämförelserna mellan dina svar och andra teams, till exempel referensvärdet, ditt team och/eller hela organisationen. Det som visas här är beroende av vilka alternativ din organisation har valt. Dina resultat återspeglar exakt hur du svarade. Alla jämförelser som visas baseras på dina svar, som illustreras av följande fyra symboler.
mceclip0.pngDitt svar är mer positivt än svaret från jämförelsegruppen
mceclip1.pngDitt svar är lika med genomsnittet för jämförelsegruppen
mceclip2.pngDitt svar är mer negativt än svaret från jämförelseteamet
mceclip3.pngIngen jämförelse kunde göras

Teamresultat
I den här översikten jämförs resultaten från ditt team med det tidigare undersökningsresultatet, det totala resultatet och referensvärdet. Resultaten som visas här är medelpoäng och visas som (färgade) siffror.

Jämförelsepoängen tilldelas färger baserat på om de skiljer sig från ditt teamresultat. Grönt anger att ditt teamresultat är mer positivt än jämförelseresultatet och rött anger att ditt teamresultat är mer negativt. Ljusare färger innebär att avvikelsen är relevant och mörkare färger innebär att avvikelsen är mycket relevant. För att avgöra hur relevant en avvikelse är mellan två resultat tittar vi på både absoluta och signifikanta avvikelser.

En absolut avvikelse avser det numeriska avståndet mellan två resultat. Om den absoluta avvikelsen mellan två resultat är större än 0,7 anses den vara relevant. Om avvikelsen är större än 1,5 räknas den som en mycket relevant avvikelse. Små absoluta savvikelser kan dock fortfarande vara relevanta för din organisation eller ditt team. För att identifiera alla relevanta avvikelser visas färger också baserat på signifikans. Signifikans indikerar att en avvikelse mellan de två grupperna är statistiskt betydelsefull och inte har uppstått av en tillfällighet eller slump. Med andra ord är ett resultat signifikant när sannolikheten för att uppnå samma resultat är mer än 95 %. Vi anger det genom att färglägga det referensresultat som särskiljer sig. En mörkare färg används när sannolikheten är 99 %.

mceclip4.pngVäldigt relevant avvikelse
mceclip5.pngRelevant avvikelse
mceclip7.pngIngen relevant avvikelse
mceclip9.pngRelevant avvikelse
mceclip8.pngVäldigt relevant avvikelse

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.