Vad kan jag se i My Effectory?

My Effectory är den säkra onlinemiljö där ditt projekt hanteras. Beroende på dina rättigheter får du tillgång till vissa funktioner i plattformen. Nedan kan du se möjligheterna för din roll.

När du har loggat in på My Effectory kommer du omedelbart till startsidan (Vet du inte hur du loggar in? Läs den här artikeln: infoga länk). Här hittar du all relevant information om dina undersökningar. Till vänster kan du se menyn med de olika flikarna som beskrivs nedan. Det är bra att veta att flikarna som visas på menyn kan variera beroende på din roll och dina åtkomsträttigheter.

Svarsperson
– Ingen åtkomst till My Effectory
– Om du vill visa och jämföra dina svar går du till Min feedback.

Chef
Åtkomst till:
– Svarsöversikt
– Instrumentpanelen Resultat och åtgärd
– Min feedback

Lokal samordnare
Åtkomst till:
– Skapa din egen undersökning
– Svarsöversikt
– Instrumentpanelen Resultat och åtgärd

Central samordnare
Åtkomst till:
– Utbyte mellan anställda
– Filer
– Skapa din egen undersökning
– Svarsöversikt
– Instrumentpanelen Resultat och åtgärd

Mer information om de olika rollerna finns i den här artikeln.

Startsida
Allt sammanställs på startsidan. En instrumentpanel som snabbt ger dig tillgång till den mest relevanta informationen och de senaste uppdateringarna inom de pågående projekten. Där finns också aviseringar om de följande åtgärdsstegen.
Åtkomst: chefer, lokala samordnare och centrala samordnare

Anställda
Hantera alla uppgifter om de anställda i en tydlig översikt. Uppgifterna samlas alltid in och hanteras på organisationsnivå först. När överföringen är klar tilldelas svarspersoner efter projekt. Om du vill veta mer om hur utbytet mellan anställda fungerar kan du läsa den här artikeln.
Åtkomst: Den här funktionen är endast tillgänglig för den centrala samordnaren. Eftersom vi behandlar personuppgifter har endast den centrala samordnaren tillgång till dem.

Projekt
En översikt över alla pågående och slutförda projekt inom din organisation.

Projektsidor
All relevant projektinformation på en tydlig sida. Här kan du visa status för alla skapade undersökningar och skapa egna undersökningar. Dyk in i varje undersökning för att se innehåll, svar och resultat. Beroende på vilken typ av projekt som pågår kan du se olika sidinnehåll.
Åtkomst: Lokala samordnare och centrala samordnarre.

Undersökningsöversikt
En central inblick i all undersökningsaktivitet, dygnet runt. Visa status per undersökning, vilken samordnare som skapade undersökningen och för vilken undersökningsperiod. Du kan också göra ändringar i eller ta bort en undersökning via den här sidan.

Åtkomst: Lokala samordnare och centrala samordnare

Undersökningssidor
Varje pulsprojekt innehåller flera undersökningar och varje undersökning har sin egen sida. På den här sidan kan du se inställningar för undersökningen och all viktig information, som undersökningsstatus, svar och resultat.
Åtkomst: Chefer, lokala samordnare och centrala samordnare. Observera att chefer inte får insyn i inställningarna för undersökningen, utan bara svaren och resultaten.

Analyser
Här får du åtkomst till dina anpassade analysrapporter (t.ex. textanalyser), om tillämpligt. Ytterligare funktioner för onlineinsikter på organisationsnivå kommer läggas till i framtiden. Om du vill veta mer om analyser kan du läsa den här artikeln.

Kontouppgifter
I det nedre vänstra hörnet kan du ändra dina kontouppgifter, som användarnamn eller språkinställning. 

Var denna artikel till hjälp?
6 av 17 tyckte detta var till hjälp

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.