Sekretess: Hur fungerar det?

Effectory rapporterar endast genomsnittliga resultat per grupp. Tillsammans med arbetsgivaren kommer vi överens om en minsta gruppstorlek som rapporteras om. Grupper består i allmänhet av mellan fem och tio anställda och den undre gränsen här är fem. Effectory använder den lägre gränsen i enlighet med den allmänna standarden för hur medarbetarundersökningar utförs så som formuleras av ESOMAR och sekretesslagar. När en grupp är mindre än den överenskomna minsta gruppstorleken rapporterar vi aldrig gruppens genomsnittliga resultat till din arbetsgivare. Tack vare dessa åtgärder kan vi garantera att frågeformulären inte kan härledas till dig. Observera: Svar på öppna frågor inkluderas ordagrant.

Svarsfrekvens per grupp och rapport

Utöver gruppstorlek kommer vi alltid överens om en tydlig svarsgräns. Det är det minsta antalet deltagare från en grupp som måste slutföra frågeformuläret. Om denna gräns inte uppnås kommer resultaten från denna grupp inte att rapporteras på gruppnivå och inkluderas i en grupp på en högre nivå som uppnådde gränsen. Detta är i allmänhet avdelningen eller organisationen.

Undantag

Är du chef? I så fall kommer resultaten från din avdelning kanske ge direkt information om dig som chef. I den meningen blir du personligt utvärderad som chef.

Exempel A: sekretess per grupp

Gruppen måste bestå av minst fem anställda (gruppgräns), minst två av fem anställda måste svara (svarsgräns).

Voorbeeld_A_-_image_en-US.jpg

Exempel B: sekretess underliggande grupper

Det kan hända att en underliggande grupp som uppnår svarsgränsen inte rapporteras (grupp fyra). Detta inträffar när en annan grupp på samma nivå inte uppnår svarsgränsen (grupp tre). Resultatet för den enda blå respondenten (grupp tre) kan endast spåras om både resultaten från grupp fyra och resultaten från grupperna på högre nivå delas (grupp tre och fyra). Av dessa anledningar rapporteras resultaten från grupperna tre och fyra endast i gruppen på den högre nivån.

Voorbeeld_B_-_image_en-US.jpgObservera: Svaren som du och dina kollegor ger på öppna frågor inkluderas ordagrant i (grupp)rapporten. Det anges inte vem som har gjort kommentaren om du inte har nämnt ditt namn eller gett några beskrivningar som kan härledas till dig. Innehållet i din kommentar återges ord för ord för att göra din åsikt rättvisa.

 

Var denna artikel till hjälp?
53 av 67 tyckte detta var till hjälp

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.