Da li mogu da zatvorim upitnik i da ga završim drugom prilikom?

Možete da sačuvate ono što ste popunili u upitniku i da kasnije nastavite da odgovarate na pitanja. Opcija kojom možete da sačuvate ono što ste popunili nalazi se na vrhu upitnika. Ako kliknete na nju, sačuvaćete upitnik sa unesenim podacima.

Ako nema ovog tastera u vašem upitniku, onda ste dobili najnoviju verziju naših upitnika kod kojih se odgovori automatski čuvaju. Kada rok za pristup upitniku istekne, obradićemo samo dostavljene upitnike, ali ne i one koji su samo sačuvani u međuvremenu i koji nisu potpuno popunjeni i poslati.

Želite da nastavite da odgovarate na pitanja u upitniku koji ste započeli i čiji su podaci sačuvani?
Ako želite da nastavite sa popunjavanjem upitnika, kliknite na svoj lični link i otvorite upitnik. Vaši odgovori će se učitati i onda možete da nastavite da popunjavate upitnik.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?
8 od 9 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev

Komentari

Komentara: 0

Molimo prijavi se da biste komentarisali.