Poverljivost: kako funkcioniše?

Kompanija Effectory prikazuje samo prosečne rezultate po grupama. Zajedno sa poslodavcem donosimo odluku o minimalnoj veličini grupe o kojoj se izveštava. Grupe generalno sadrže između pet i deset zaposlenih, a donja granica je pet. Kompanija Effectory koristi ovu donju granicu u skladu sa opštim standardom sprovođenja ankete zaposlenih, kao što preporučuje ESOMAR, a u skladu sa zakonom o privatnosti. Ukoliko je grupa manja od dogovorenenog minimuma, nećemo davati prosečne rezultate grupe vašem poslodavcu. Zahvaljujući ovim merama, imate našu garanciju da odgovori u upitnicima nikada neće biti povezani sa vama. Imajte na umu: Odgovori na otvorena pitanja su doslovno navedeni.

Stopa odgovora po grupama i izveštaj

Pored dogovora oko veličine grupe, uvek jasno određujemo ograničenja odgovora. Ovde se misli na minimalan broj učesnika iz grupe koji moraju da popune upitnik. Ako zahtevi u vezi ograničenja nisu ispunjeni, rezultati ove grupe se ne prijavljuju na nivou grupe već se pridodaju grupi na višem nivou kod koje je ograničenje ispoštovano. Uopšteno, to je sektor ili organizacija.

Izuzetak

Da li si ti menadžer? Ako jesi, rezultati tvog sektora možda direktno daju informacije o tebi kao menadžeru. Na neki način si lično ocenjen kao menadžer.

Primer A: Poverljivost po grupi
Grupa mora biti sastavljena od najmanje pet zaposlenih (ograničenje vezano za grupu), i najmanje dva od ukupno pet zaposlenih mora da odgovori (ograničenje vezano za odgovor).

Voorbeeld_A_-_image_en-US.jpg

Primer B: Poverljivost osnovnih grupa
Može se dogoditi da neka grupa koja ispunjava ograničenja vezana za odgovor nije uključena u izveštaj (grupa 4). Ovo se dešava kada druga grupa pod istim nivoom ne ispunjava ograničenja vezana za odgovor (grupa 3). Rezultati jedinog plavog ispitanika (grupa 3) mogu se pratiti samo ako su podeljeni rezultati grupe 4 i rezultati grupe na višem nivou (grupa 3 + 4). Iz ovih razloga, rezultati grupa 3 i 4 su prijavljeni samo u grupi na višem nivou.

Voorbeeld_B_-_image_en-US.jpg
Imajte na umu: Odgovori koji vi i vaše kolege dajete na otvorena pitanja su doslovno navedena u (grupnom) izveštaju. Ne navodi se ko je dao koji komentar, osim ako ste sami spomenuli svoje ime ili dali neki opis na osnovu koga bi drugi mogli da zaključe da se radi o vama. Sadržaj komentara se doslovno navodi kako bi se izbeglo da se nečije mišljenje pogrešno protumači.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
8 od 16 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev

Komentari

Komentara: 0

Molimo prijavi se da biste komentarisali.