Kad se kaže „moje kolege”, na šta se misli?

Kada pominjemo vaše kolege, mislimo na zaposlene sa kojima direktno sarađujete na poslu. To su obično zaposleni koji su, kao i vi, dodeljeni istoj grupi u anketi. Ukoliko niste sigurni, pitajte svog menadžera šta se u anketi podrazumeva pod ovim terminom.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
0 od 2 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev

Komentari

Komentara: 0

Molimo prijavi se da biste komentarisali.