Kako ću znati da li je moj upitnik stigao?

Kako ćete znati da su vaši odgovori stigli u kompaniju Effectory?
Vaš upitnik je zatvoren nakon slanja odgovora. Ako dobijete obaveštenje da ste popunili upitnik, to znači da je kompanija Effectory dobila vaše odgovore. Na ekranu ćete videti sledeće obaveštenje:

Da li možete i dalje de otvorite upitnik?
Ako i dalje možete da otvorite upitnik i da ga popunjavate, vaši odgovori nisu poslati Kompaniji. Možete poslati upitnik ponovo ako pritisnete „Pošalji” na poslednjoj stranici ili pri dnu upitnika, kao što je prikazano na dolenavedenoj slici:

Da li ti je pomogao ovaj članak?
2 od 4 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev

Komentari

Komentara: 0

Molimo prijavi se da biste komentarisali.