Da li moj poslodavac može da vidi moje odgovore?

Vaš poslodavac ne može da vidi vaše odgovore; kompanija Effectory ne objavljuje lične podatke ni pod kojim okolnostima.

Imajte na umu: iako anonimni, odgovori na otvorena pitanja u anketi su doslovno navedeni u izveštaju. Vaš menadžer ima pristup izvještaju, tako da može da pročita tačno ono što ste napisali.

Vaš poslodavac takođe može da vidi stopu odgovora grupe koja je učestvovala u anketi. Nakon završetka ankete, pravi se izveštaj na nivou grupe. Ovaj rezultat obuhvata kombinovane odgovore učesnika koji su popunili upitnik unutar jedne grupe koja je učestvovala u anketi.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
22 od 32 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev

Komentari

Komentara: 0

Molimo prijavi se da biste komentarisali.