Zaupnost: kako deluje?

Podjetje Effectory poroča le o povprečju rezultatov za vsako skupino. Z delodajalcem se dogovorimo o najmanjši možni velikosti skupin, o katerih poročamo. Skupine navadno vključujejo od 5 do 10 zaposlenih, pri čemer je spodnja meja 5 oseb. Podjetje Effectory pri izvajanju anket med zaposlenimi navedeno spodnjo mejo uporablja v skladu s splošnim standardom, ki ga opredeljuje organizacija ESOMAR in zakonodaja o zasebnosti. Če je skupina manjša od dogovorjene najmanjše velikosti skupine, vašemu delodajalcu ne bomo nikoli poročali o njenih povprečnih rezultatih. Zahvaljujoč tem ukrepom zagotavljamo, da vprašalnikov ni mogoče povezati z vami. Upoštevajte: odgovori na odprta vprašanja so vključeni dobesedno. 

Stopnja odziva skupin in poročilo

Poleg velikosti skupine se vedno dogovorimo tudi o jasni spodnji meji odziva. Slednja je najmanjše možno število udeležencev skupine, ki morajo izpolniti vprašalnik. Če določena spodnja meja ni dosežena, o rezultatih skupine ne bomo poročali na ravni skupine, temveč jih bomo vključili med rezultate skupine na višji ravni, ki je dosegla spodnjo mejo. Ta raven je navadno oddelek ali organizacija.

Izjema 

Ste vodja? V tem primeru lahko rezultati vašega oddelka vsebujejo neposredne podatke o vas kot vodji. To pomeni, da ste ocenjeni v vlogi vodje.

Primer A: Zaupnost skupine

Skupina mora vključevati najmanj 5 zaposlenih (spodnja meja skupine), pri čemer se morata odzvati najmanj 2 od 5 zaposlenih (spodnja meja odziva).

Voorbeeld_A_-_image_en-US.jpg 

Primer B: Zaupnost osnovnih skupin

Lahko se zgodi, da o rezultatih osnovne skupine, ki doseže spodnjo mejo odziva, ne poročamo (skupina 4). Do tega pride, če druga skupina na isti ravni ne doseže spodnje meje odziva (skupina 3). Rezultati edinega modrega anketiranca (skupina 3) so sledljivi le, če so rezultati skupine 4 in skupine na višji ravni združeni (skupina 3+4). Iz tega razloga o rezultatih skupin 3 in 4 poročamo le v okviru skupine na višji ravni.

Voorbeeld_B_-_image_en-US.jpgUpoštevajte: Odgovori na odprta vprašanja, ki jih navedete vi in vaši sodelavci, so v (skupinsko) poročilo vključeni dobesedno.  Imena avtorjev odgovorov niso navedena, vaš odgovor se lahko poveže z vami le, če ste vanj vključili svoje ime ali kakršne koli prepoznavne opise. Za pravično predstavitev vašega mnenja vsebino vašega odgovora navajamo dobesedno.

Je bil ta sklop koristen?
8 od 16 meni, da je to koristno
Imate vprašanja? Pošlji zahtevek

Komentar

0 comments

Za dodajanje komentarja prosimo kliknite Vpis.