Môžem svoj dotazník zatvoriť a dokončiť ho inokedy?

Dotazník môžete uložiť a pokračovať s odpoveďami neskôr. V hornej časti dotazníka je možnosť na jeho uloženie. Ak kliknete na toto, dotazník so zadanými údajmi sa uloží.                                

Ak vo vašom dotazníku chýba tlačidlo, potom ste dostali najnovšiu verziu našich dotazníkov, kde sa odpovede ukladajú automaticky. Keď obdobie stanovené na vyplnenie dotazníka uplynulo, budeme spracovávať len zaslané dotazníky, a nie dotazníky, ktoré boli v medziobdobí len uložené. 

Pokračovať s odpoveďami, ktoré boli uložené v medziobdobí?

Ak chcete pokračovať s vypĺňaním dotazníka, potom dotazník otvorte kliknutím na váš osobný odkaz. Vaše odpovede budú načítané a vy môžete pokračovať vo vypĺňaní dotazníka.

Pomohol Vám tento článok?
7 z 7 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky

0 comments

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.