Dôvernosť: ako to funguje?

Spoločnosť Effectory referuje len priemerné výsledky za skupinu. Spolu so zamestnávateľom sme sa dohodli na minimálnej veľkosti skupiny, o ktorej sa referuje. Skupiny majú vo všeobecnosti 5 až 10 zamestnancov, minimálna dolná hranica je 5 zamestnancov. Spoločnosť Effectory používa túto dolnú hranicu v súlade so všeobecným štandardom pri vykonávaní zamestnaneckých prieskumov, ako je to formulované prostredníctvom ESOMAR a v zákonoch o ochrane osobných údajov. Keď je skupina menšia ako dohodnutá minimálna veľkosť skupiny, pre túto skupinu nikdy nevykazujeme výsledky vášmu zamestnávateľovi. Vďaka týmto opatreniam môžeme zaručiť, že dotazníky nemožno vystopovať späť k vám. Berte na vedomie: odpovede na otvorené otázky sú zahrnuté doslovne. 

Miera odozvy za skupinu a správa

Okrem veľkosti skupiny, vždy sa dohodneme na jasnom limite odpovedí. Toto je minimálny počet účastníkov skupiny, ktorí musia dotazník vyplniť. Ak tento limit nie je naplnený, výsledky tejto skupiny nebudú referované na úrovni skupiny a sú zahrnuté v skupine na vyššej úrovni, ktorá naplnila limit. Toto je vo všeobecnosti oddelenie alebo organizácia.

Výnimka

Ste manažér? Potom výsledky pre vaše oddelenie pravdepodobne poskytnú priame informácie o vás ako manažérovi. V tomto zmysle budete osobne hodnotený ako manažér.

Príklad A: dôvernosť za skupinu

Skupina musí pozostávať z minimálne 5 zamestnancov (skupinový limit), minimálne 2 z 5 zamestnancov musia odpovedať (limit odpovedí).

Voorbeeld_A_-_image_en-US.jpg

Príklad B: skupiny so základnou dôvernosťou

Môže sa stať, že základná skupina, ktorá spĺňa limit odpovedí, nie je vykazovaná (skupina 4). To nastane, keď iná skupina na rovnakej úrovni nenaplní limit odpovedí (skupina 3). Výsledky jediného modrého respondenta (skupina 3) sa dajú vystopovať, ak obidva výsledky skupiny 4 a výsledky skupiny na vyššej úrovni sú spoločné (skupina 3 + 4). Z týchto dôvodov, výsledky skupiny 3 a 4 sú vykazované len v skupine na vyššej úrovni.

Voorbeeld_B_-_image_en-US.jpgBerte na vedomie: Odpovede, ktoré vy a vaši kolegovia poskytnete na otvorené otázky, sú zahrnuté v (skupinovej) správe doslovne. V nej sa neuvádza, kto urobil ktorý komentár, ak ste neuviedli vaše meno alebo nejaký popis, ktorý by mohol byť vystopovaný späť k vám. Obsah vášho komentára je vnímaný doslovne, aby podporil váš názor.

Pomohol Vám tento článok?
8 z 14 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky

0 comments

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.