Môže môj zamestnávateľ vidieť moje odpovede?

Váš zamestnávateľ nemôže vidieť vaše odpovede, spoločnosť Effectory nesprístupňuje osobné údaje za žiadnych okolností.

Berte na vedomie: odpovede na otvorené otázky prieskumu, i keď sú anonymné, sú doslovne zahrnuté v správe. Váš nadriadený má prístup k správe, takže si môže presne prečítať, čo ste napísali. 

Váš zamestnávateľ môže vidieť aj mieru odpovedí skupiny v prieskume. Po uzávierke prieskumu bude vygenerovaná správa na úrovni skupiny. Tento výsledok sa skladá z kombinovaných odpovedí účastníkov, ktorí vyplnili dotazník v rámci jednej skupiny v prieskume.

Pomohol Vám tento článok?
20 z 30 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

Príspevky

0 comments

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.