Jak odczytać wyniki?

Od opinii do wyników
Wyniki dają wgląd w opinie organizacji i zespołu. Każdy pracownik otrzymał możliwość wzięcia udziału w ankiecie i wyrażenia własnej opinii na różne tematy. Opinia ta odzwierciedla osobisty punkt widzenia i odczucia dotyczące danego tematu, które następnie przekształcimy w wynik. W Effectory mamy dwa różne sposoby obliczania wyników:

  • Ocena 0–10
    Aby ułatwić zrozumienie oraz lepiej uwidocznić różnice w raportach, przekształcamy 5-punktową skalę odpowiedzi od „całkowicie się zgadzam” do „całkowicie się nie zgadzam” w zakres wartości 0–10. Na przykład na stwierdzenie „Wykonywana praca sprawia mi przyjemność” pracownik odpowiada „całkowicie się zgadzam”. Zamieniamy tę odpowiedź na wynik 10. Jeśli pracownik odpowie „całkowicie się nie zgadzam”, zamieniamy tę odpowiedź na wynik 0. Wszystkie indywidualne wyniki każdego pracownika składają się na średni wynik dotyczący stwierdzenia „Wykonywana praca sprawia mi przyjemność” w skali organizacji lub zespołu.

  • Wynik Top2Box
    Ten wynik obliczamy, grupując odpowiedzi każdego pracownika na każde pytanie ankiety w ramach 5-punktowej skali odpowiedzi i sprawdzając procent wszystkich pozytywnych odpowiedzi („zgadzam się” i „całkowicie się zgadzam”). Wynik mieści się w zakresie 0 do 100, gdzie im wyższa wartość, tym bardziej pozytywnie pracownicy są nastawieni do danej kwestii. Na przykład: na stwierdzenie „Wykonywana praca sprawia mi przyjemność” 70% pracowników w organizacji odpowiada „zgadzam się” lub „całkowicie się zgadzam”. Odpowiedzi te dałyby wynik 70. Jeśli 20% pracowników odpowie „nie zgadzam się”, „całkowicie się nie zgadzam” lub „nie mam zdania / trudno powiedzieć”, pokazany zostanie wynik 80. Innymi słowy, tylko pozytywne odpowiedzi składają się na wynik wskazany dla stwierdzenia „Wykonywana praca sprawia mi przyjemność” w skali organizacji lub zespołu.

Wyniki w perspektywie
Wyobraź sobie, że Twój zespół uzyskuje średnio 6 punktów w zakresie wynagrodzenia. Ten wynik może sprawiać wrażenie akceptacji na minimalnym poziomie. Czy jest powodem do zadowolenia? Aby ocenić, co oznacza dany wynik, umieszczamy go we właściwej perspektywie. Porównujemy wyniki z innymi wynikami, na przykład wskaźnikiem porównawczym (wynikami innych organizacji lub innych zespołów w organizacji). Porównując wynik 6 z wynikiem referencyjnym na poziomie 5,6 w zakresie wynagrodzenia, akceptacja na minimalnym poziomie zmienia się w wynik powyżej średniej. Oznacza to, że z wyniku na poziomie 6 można być zadowolonym. Porównanie wyników pozwala zinterpretować je w sposób informacyjny i wskazać różnice między nimi.

Różnice
Znaczne lub spore bezwzględne różnice między wynikami punktowymi przedstawiono kolorami. Kolor zielony oznacza pozytywną różnicę, a czerwony negatywną. Kolor oznacza, że różnica ma znaczenie i nie jest przypadkowa. Innymi słowy, różnica opiera się na minimalnym nakładaniu się rozkładów odpowiedzi z dwóch porównywanych wyników.

Porównanie swoich wyników z innymi
Aby umieścić swoje wyniki we właściwej perspektywie, porównujemy je z innymi wynikami. Są to na przykład wyniki poprzedniej ankiety, wynik wyższego poziomu, wynik porównawczy (benchmark) i trzy najwyższe wyniki zewnętrznego wskaźnika porównawczego. Twój wynik jest punktem odniesienia i pozostaje w kolorze neutralnym. Jeśli Twój wynik jest lepszy niż grupa porównawcza, zostanie ona oznaczona kolorem zielonym. Jeśli okaże się niższy – kolorem pomarańczowym lub czerwonym.

Porównania między grupami
Gdy porównujemy wiele grup, Twój wynik jest nadal punktem odniesienia i pozostaje w kolorze neutralnym. Jeśli jednak grupa otrzyma kolor zielony, tym razem oznacza to, że jej wynik jest wyższy od Twojego. Gdy otrzyma kolor pomarańczowy lub czerwony, oznacza to, że wyniki grupy są niższe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 24 z 40

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.