Jak działa sekcja Moja opinia?

W sekcji Moja opinia możesz wyświetlić swoje odpowiedzi i porównać je z odpowiedziami zespołu i organizacji. Po wypełnieniu kwestionariusza możesz zarejestrować się na koncie Moja opinia.

Jak uzyskać dostęp do sekcji Moja opinia:

  1. Wejdź na stronę http://myfeedback.effectory.com lub kliknij łącze znajdujące się w otrzymanej wiadomości e-mail.
  2. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się! Użyj adresu e-mail używanego przez pracodawcę. Wybierz hasło zawierające wielką literę, znak specjalny (#$%^&) i cyfrę.
  3. Zaloguj się i wyświetl swoją opinię! Możesz również porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami zespołu i całej organizacji.

Jak działa sekcja Moja opinia:
Sekcja Moja opinia obejmuje dwa widoki: Moja opinia i Wyniki zespołu.

Moja opinia
W tym widoku można wyświetlić własne odpowiedzi. Po prawej stronie znajdziesz też porównanie swoich odpowiedzi z innymi grupami, na przykład względem grupy porównawczej, zespołu lub całej organizacji. Wyświetlane informacje zależą od opcji wybranych przez Twoją organizację. Twoje wyniki dokładnie odzwierciedlają Twoje odpowiedzi. Wszystkie przedstawione porównania są dokonywane na podstawie

Twoich odpowiedzi, które zostały zilustrowane przez następujące cztery symbole.
mceclip0.pngTwoja odpowiedź jest bardziej pozytywna niż odpowiedź grupy porównawczej
mceclip1.pngTwoja odpowiedź jest równa średniej dla grupy porównawczej
mceclip2.pngTwoja odpowiedź jest bardziej negatywna niż odpowiedź grupy porównawczej
mceclip3.pngNie można dokonać porównania


Wyniki zespołu
W tym widoku wyniki Twojego zespołu są porównywane z wynikami poprzedniej ankiety, wynikiem łącznym i wynikiem porównawczym. Pokazane tutaj wyniki to średnie wyniki i są wyświetlane jako (kolorowe) liczby.

Wynikom porównania przypisywane są kolory na podstawie tego, czy różnią się one od wyniku zespołu. Kolor zielony oznacza, że wynik zespołu jest bardziej pozytywny niż wynik porównawczy, a kolor czerwony oznacza, że wynik zespołu jest bardziej negatywny. Jaśniejsze kolory oznaczają, że różnica jest istotna, a ciemniejsze oznaczają, że różnica jest bardzo istotna. Aby określić istotność różnicy między dwoma wynikami, patrzymy na różnice bezwzględne oraz znaczące.

Różnica bezwzględna odnosi się do liczbowej odległości pomiędzy dwoma wynikami. Jeśli różnica bezwzględna między dwoma wynikami jest większa niż 0,7, traktujemy ją jako istotną. Jeśli różnica jest większa niż 1,5, traktujemy ją jako bardzo istotną. Jednak niewielkie różnice bezwzględne mogą nadal mieć znaczenie dla organizacji lub zespołu. Aby zidentyfikować wszystkie różnice istotne, kolory są również wyświetlane na podstawie ich znaczenie. Znaczenie wskazuje, że różnica pomiędzy dwiema grupami ma znaczenie statystyczne, a nie przypadkowe. Innymi słowy, stwierdzenie jest znaczące, gdy prawdopodobieństwo zaobserwowania tego samego wyniku przekracza 95%. Wskazujemy to poprzez zabarwienie wyniku porównawczego, który jest znacząco inny. Gdy prawdopodobieństwo to wynosi 99%, stosowany jest ciemniejszy kolor.

mceclip4.pngRóżnica bardzo istotna
mceclip5.pngRóżnica istotna
mceclip7.pngBrak istotnej różnicy
mceclip9.pngRóżnica istotna
mceclip8.pngRóżnica bardzo istotna

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.