Poufność: jak to działa?

Effectory podaje wyłącznie średnie wyniki poszczególnych grup. Wraz z pracodawcą ustalamy minimalną wielkość grupy, wymaganą do sporządzenia raportu. Grupy tworzy zazwyczaj od 5 do 10 pracowników, przy czym ich minimalna liczba wynosi 5. Effectory stosuje dolny limit zgodnie z powszechnie stosowanymi normami Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR) i przepisami ochrony prywatności. W przypadku grupy mniejszej niż zatwierdzona minimalna grupa nigdy nie przekazujemy wyników pracodawcy. W ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować, że odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu nie pozwolą na ustalenie tożsamości uczestnika. Uwaga: odpowiedzi na pytania otwarte są cytowane w raporcie. 

Wskaźnik odpowiedzi grupy i raport

Poza wielkością grupy zawsze ustalamy również wyraźną minimalną liczbę odpowiedzi. Oznacza ona minimalną liczbę uczestników z danej grupy, którzy muszą uzupełnić kwestionariusz. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, nie będzie dostępny raport dotyczący danej grupy. Wyniki zostaną jednak uwzględnione na wyższym poziomie grupy, która spełni ten wymóg. Zazwyczaj jest to dział lub organizacja.

Wyjątek

Jesteś przełożonym? Jeśli tak, wyniki Twojego działu będą prawdopodobnie zawierać informacje na Twój temat, tj. będziesz osobiście oceniany jako przełożony.

Przykład A: poufność na skalę grupy

Grupa musi składać się z co najmniej 5 pracowników (dolny limit), spośród których 2 osoby muszą udzielić odpowiedzi (minimalna liczba odpowiedzi).

 Voorbeeld_A_-_image_en-US.jpg

Przykład B: poufność grupy bazowej

Może się zdarzyć, że na temat grupy bazowej, która spełni wymóg minimalnej liczby odpowiedzi, nie zostanie sporządzony raport (grupa 4). Dzieje się tak, gdy inna grupa na tym samym poziomie nie spełni wymogu minimalnej liczby odpowiedzi (grupa 3). Wyniki jedynego niebieskiego respondenta (grupy 3) będą możliwe do zidentyfikowania wyłącznie w przypadku udostępnienia zarówno wyników grupy 4, jak i wyników grupy wyższego poziomu (grupy 3+4). W związku z tym wyniki grup 3 i 4 zostaną uwzględnione wyłącznie w raporcie dotyczącym grupy wyższego poziomu.

 Voorbeeld_B_-_image_en-US.jpgUwaga: odpowiedzi Twoje i Twoich współpracowników na pytania otwarte będą cytowane w raporcie dotyczącym danej grupy. Autorzy odpowiedzi pozostaną anonimowi, chyba że w treści odpowiedzi znajdzie się ich imię, nazwisko lub inne informacje, które umożliwią identyfikację. Treść Twojej odpowiedzi jest przekazywana w całości i dosłownie, aby należycie oddać Twoją opinię.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 55 z 70

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.