Algemeen

1. De hier gepubliceerde serviceniveaus bevatten de voorwaarden waaronder Effectory Holding B.V. ('Holding'), Effectory B.V. ('Effectory NL') en/of Effectory Deutschland GmbH ('Effectory DE') (hierna samen aangeduid als: 'Effectory') diensten aan haar klanten levert, zoals nader beschreven in de overeenkomst voor (abonnements)diensten (de 'Overeenkomst').

2. De serviceniveaus geven de kwaliteit van de serviceverplichtingen aan die gelden voor de duur van de Overeenkomst.

3. Inbegrepen zijn Effectory-producten en -diensten die worden geleverd door Holding, Effectory NL en/of Effectory DE, aangeboden via een abonnement.

4. Effectory behoudt zich het recht voor om service levels bij te werken als gevolg van nieuwe of veranderende omstandigheden die nog niet bekend of beschikbaar waren op het moment dat een vorige versie werd opgesteld. Effectory informeert klanten wanneer deze updates impact hebben.

5. Huidige en vorige versies van service levels zijn online en ook op aanvraag beschikbaar.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.