Privacy- en cookiebeleid

 

Jouw werkgever heeft Effectory B.V. of LOGIT Effectory GmbH ('Effectory') opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Dit kan een medewerkersonderzoek zijn, of een van de andere feedbackproducten die Effectory aanbiedt. Op de support pagina van Effectory vind je alle informatie en antwoorden op jouw vragen met betrekking tot deze producten. Je kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via deze support pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de support pagina van Effectory. Hierin wordt beschreven welke gegevens wij van je verzamelen wanneer je gebruikmaakt van Effectory-ondersteuning.

Informatie over de afspraken met jouw werkgever over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en informatie over het uitoefenen van jouw privacy rechten vind je onder de knop 'Vertrouwelijkheid gegarandeerd' op de introductiepagina van het onderzoek waarvoor je bent uitgenodigd. Dit is de website die je opent nadat je een brief of e-mail van Effectory hebt ontvangen waarin je wordt gevraagd deel te nemen aan een online onderzoek.

 

Ondersteuning door Effectory

Via onze website kun je een verzoek indienen bij de helpdesk van Effectory, via onze support pagina: https://support.effectory.com. Je kan ook elke dag tussen 9:00 en 17:00 uur CET contact opnemen met de helpdesk van Effectory, op telefoonnummer 0800 333 3286 (Nederlandse klanten) of 0031 20 30 50 103 (internationale klanten). Tot slot is de helpdesk bereikbaar via helpdesk@effectory.com. We doen er alles aan om je vraag binnen één tot twee werkdagen te beantwoorden.

 

Wie is verantwoordelijk voor de support pagina?

Effectory is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via bovengenoemde contactpunten. Effectory beveiligt jouw gegevens volgens de best practices in de branche.

 

Welke gegevens verzamelen we van jou?

De hoeveelheid die en het type persoonsgegevens dat we van jou ontvangen op onze website, is afhankelijk van de informatie die je verstrekt via onze contactpagina's en via de registratieprocessen op onze websites. Effectory verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die je actief aan Effectory verstrekt, worden opgeslagen in Europese datacenters (via Zendesk, zie meer informatie hieronder). De persoonsgegevens die we gewoonlijk verwerken om je te helpen bij een vraag of verzoek zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Naam van de organisatie waarvoor je werkt
  • Land (locatie)
  • Andere persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je telefoonnummer, in correspondentie of telefonisch, of persoonsgegevens in de bijlage bij een e-mail die je stuurt.

Wanneer je telefonisch contact opneemt met de helpdesk van Effectory, kunnen we om aanvullende persoonsgegevens vragen om je identiteit te verifiëren voordat we verdergaan met je verzoek. Daarnaast kunnen we om de naam van jouw team/organisatie vragen en om jouw functie. De aard van de persoonsgegevens die wij van je verzamelen of verwerken, kan variëren.

We gebruiken activiteitgegevens, gebruikersagenten en je IP-adres, zodat we je een goed functionerende site kunnen bieden. Raadpleeg voor meer informatie hierover ons cookiebeleid hieronder.

 

Hoe worden je gegevens gebruikt?

Wij gebruiken je gegevens om je verzoeken te verwerken, je relevante informatie toe te sturen en je vragen te beantwoorden.

Gegevens die je passief aan ons verstrekt via de support pagina van Effectory, worden alleen anoniem door Effectory verzameld. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Gegevens die je actief aan Effectory verstrekt, zoals persoonsgegevens, worden alleen gebruikt om te reageren op je vraag of verzoek en om je informatie te verstrekken over de diensten van Effectory, tenzij we toestemming van je krijgen om jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken. Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met het verzoek om informatie over Effectory, gebruiken we je e-mailadres en de andere gegevens die je opgeeft om aan je verzoek te voldoen.

 

Met wie delen wij informatie?

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren (zie hieronder) of tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting.

 

Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?

De support pagina van Effectory maakt gebruik van Zendesk, een klantenserviceoplossing, om je met allerlei soorten verzoeken te helpen. De gegevens die we van je verzamelen om je een duidelijk en snel antwoord te kunnen geven, worden opgeslagen op de locatie van het datacenter van Zendesk in de EU. Zendesk is gevestigd in de Verenigde Staten (Zendesk Inc., San Francisco), maar het respectievelijke datacenter dat door Effectory wordt gebruikt (en dus de werkelijke verwerkingslocatie) bevindt zich in de Europese Economische Ruimte (Ierland). Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Zendesk die voldoet aan de AVG.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Zendesk slaat jouw gegevens permanent op haar servers op, totdat we deze handmatig of via een geautomatiseerd proces verwijderen. Ten behoeve van de helpdesk bewaren wij jouw gegevens 2 jaar, tenzij jij je rechten wil uitoefenen in overeenstemming met het onderstaande (zie onder 'Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?'). Wanneer deze bewaartermijn verloopt, worden jouw gegevens permanent en automatisch verwijderd van de servers van Zendesk. Als de samenwerking met Zendesk ten einde komt, start Zendesk een verwijderingsproces. Alle gegevens die bij Zendesk zijn opgeslagen, worden dan binnen 40 dagen verwijderd.

 

Waarom worden jouw gegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens die jij aan Effectory verstrekt, worden opgeslagen om je op de hoogte te houden van onze diensten of om contact met je op te nemen over het onderwerp dat voor jou van belang is. Effectory voert regelmatig audits en controles uit om te zien of de informatie nog moet worden opgeslagen. Als je een verzoek indient om je gegevens te laten verwijderen, wordt hieraan uiteraard onmiddellijk gevolg gegeven.

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Effectory is ISO 27001-gecertificeerd en heeft een passend beleid om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging. Een zeer beperkt aantal medewerkers heeft maar toegang tot jouw gegevens en deze medewerkers zijn speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te waarborgen.

 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als een ingezetene van de Europese Economische Ruimte, heb je de volgende privacy rechten:

  • Als je jouw persoonsgegevens wil inzien, er correcties in wil laten aanbrengen, ze wil laten bijwerken of ze wil laten verwijderen, kun je dit op elk gewenst moment doen via ons aanvraagformulier op https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new.
  • Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of ons vragen jouw persoonsgegevens over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons aanvraagformulier.
  • Als we je persoonsgegevens met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kan je jouw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking, noch op de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van redenen voor verwerking anders dan toestemming.
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met jouw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij zullen reageren op verzoeken die wij ontvangen van personen die hun privacy rechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om informatie in onze archieven te bewaren die wij nodig achten om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten of onze contracten uit te voeren.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de knop 'Vertrouwelijkheid gegarandeerd' op de introductiepagina van het onderzoek waarvoor je bent uitgenodigd.

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies? Kleine tekstbestanden die op je apparaat (bijv. computer, telefoon) worden opgeslagen en die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Volgens de wet kunnen wij cookies op jouw apparaat opslaan als deze nodig zijn voor een goede werking van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

 

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies maken een website gebruiksvriendelijker door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies werkt de website niet goed.

 

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en het ontwerp van de website, zoals je voorkeurstaal of de regio waarin je woont.

 

Statistisch

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken door anoniem gegevens te verzamelen en erover te rapporteren. Bijvoorbeeld als we zien dat veel websitegebruikers niet kunnen vinden wat ze zoeken.

 

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. De Effectory-ondersteuningssite maakt GEEN gebruik van marketingcookies.

 

Niet-geclassificeerde cookies

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog moeten classificeren, samen met de partijen die individuele cookies aanbieden.

 

Uitschrijven en beheren cookies

Je kan jouw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken: Verleng of wijzig uw cookietoestemming. In het hierboven beschreven privacy beleid vind je meer informatie over wie wij zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 165 van 190

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.