Het verschil begrijpen tussen Top 2 Box en Gemiddelde Scores

Dit artikel legt de verschillen uit in de rapportage-opties die Effectory aanbiedt. In onderzoeken zijn Top 2 Box score en gemiddelde score twee vaak gebruikte metrieken. Hier is een behulpzame gids om de verschillen te begrijpen.

Let op, Effectory scores worden als volgt gemeten:

 • Helemaal mee eens = 10
 • Eens = 7,5
 • Noch eens noch oneens = 5
 • Oneens = 2,5
 • Helemaal niet mee eens = 0

Top 2 Box score

 • Definitie: Vertegenwoordigt het percentage respondenten dat de twee meest positieve reacties op een schaal selecteert. Om de Top 2 Box score te berekenen, tel je het aantal respondenten die een van de twee hoogste beoordelingen hebben gegeven (Eens en Zeer Eens) en dan deel je dat aantal door het totale aantal respondenten. Dit resultaat wordt uitgedrukt als een percentage.
 • Voorbeeld: Als van de 5 respondenten er 3 antwoorden met Mee eens of Zeer mee eens, is de score (3/5) 100 = 60%
 • Gebruik: Handig om snel het percentage zeer tevreden klanten te identificeren. Gebruik Top 2 Box voor internationale organisaties, omdat dit voor iedereen begrijpelijk is, ook voor landen die de schaal van 0 tot 10 punten niet gebruiken.

Gemiddelde Score

 • Definitie: Het gemiddelde van alle antwoorden op een onderzoeksvraag. Dit resultaat wordt uitgedrukt in een getal (tot op één decimaal nauwkeurig).
 • Voorbeeld: Als de antwoorden op de 5-punts Likert-schaal 2,5, 5, 7,5, 10 en 10 zijn, is de gemiddelde score (2,5 + 5 + 7,5 + 10 + 10) / 5 = 7
 • Gebruik: Biedt een breder beeld van het algemene sentiment, waarin alle reacties zijn opgenomen. Gebruik gemiddelde scores wanneer een gedetailleerd overzicht van de algemene klantsentiment nodig is, rekening houdend met alle respons niveaus.

Belangrijke verschillen

Focus:

 • Top 2 Box score: Benadrukt de hoogste niveaus van tevredenheid.
 • Gemiddelde Score: Weerspiegelt de algemene stemming.

Interpretatie:

 • Top 2 Box score: Toont het percentage van zeer tevreden respondenten.
 • Gemiddelde Score: Vertegenwoordigt de centrale neiging van alle reacties.

Gevoeligheid:

 • Top 2 Box score: Minder gevoelig voor neutrale of negatieve reacties. Wanneer slechts een paar mensen positief hebben geantwoord, zal de score laag zijn of 0 als niemand Sterk eens of Eens heeft geantwoord.
 • Gemiddelde Score: Gevoelig voor het volledige bereik van reacties.

Eenvoud:

 • Top 2 Box score: Makkelijk te begrijpen als een percentage van positieve reacties.
 • Gemiddelde Scores: Vereist begrip van berekeningen van het gemiddelde.

Beide methoden bieden waardevolle inzichten, afgestemd op verschillende analytische doelen. Door hun unieke sterke punten te begrijpen, kun je de juiste aanpak kiezen die past bij jouw behoeften voor onderzoeksanalyse.

 

Lees dit artikel om te begrijpen hoe je de kleurcodering van de score leest.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.