Meerdere groepsstructuren in My Effectory

Voor sommige plannen ondersteunt My Effectory de optie om meerdere groepsstructuren binnen één project te creëren. Dit stelt je in staat om je werknemers te organiseren op basis van meer dan slechts één perspectief.

Waarom? Het gebruik van meerdere structuren biedt meer flexibiliteit bij het uitvoeren van gerichte onderzoeken en kan je meer relevante en actiegerichte inzichten bieden.

 

Je hoofdstructuur

Wanneer je meerdere groepsstructuren in een project maakt, word je gevraagd om er een te bepalen als je hoofdstructuur. Deze zal dienen als de standaardstructuur van het project: hij zal verschijnen als de eerste optie bij het selecteren van deelnemers aan het onderzoek en kan niet worden gearchiveerd. Je kunt de hoofdstructuur van je project op elk moment wijzigen in het overzicht van de Groepsstructuren.

 

De voordelen van het gebruik van meerdere structuren

Het aantal en de soorten groepsstructuren die je creëert, beïnvloeden verschillende fasen van een project:

 

1. Coördinatoren toewijzen en toegangsrechten beheren

Wanneer je meerdere groepsstructuren gebruikt, kun je voor elk van de door jou gemaakte structuren afzonderlijk coördinatoren toewijzen . Daarom is het mogelijk dat coördinatoren worden toegewezen aan groepen binnen verschillende structuren.

Je kunt het vervolgkeuzemenu linksboven in het overzicht van de Groepscoördinatoren gebruiken om door de beschikbare structuren te navigeren terwijl je coördinatoren voor je project toewijst.

blobid0.png

 

2. Deelnemers uitnodigen voor je onderzoeken

Bij het aanmaken van een nieuw onderzoek in My Effectory, kun je elke beschikbare groepsstructuur kiezen als basis om deelnemers uit te nodigen. Gebruik in het venster voor deelnemersselectie het vervolgkeuzemenu linksboven om te navigeren door de beschikbare structuren. De structuur die je kiest heet de uitnodigingsstructuur.

Let op: je kunt slechts deelnemers selecteren op basis van één structuur per onderzoek. Het is niet mogelijk om deelnemers uit te nodigen voor hetzelfde onderzoek op basis van verschillende structuren.

 

Uitnodigingsstructuur vs additionele structuren

Omdat de basisgroepstructuur wordt gekozen voor het verzenden van enquête-uitnodigingen, zal je uitnodigingsstructuur het belangrijkste zijn voor de rapportage van de resultaten: Alleen de standaard vertrouwelijkheidsbeperkingen zijn erop van toepassing, dus de resultaten zijn altijd de meest volledige.

Bijkomende structuren hebben daarentegen strengere vertrouwelijkheidsregels, wat betekent dat groepsresultaten verborgen kunnen blijven om de individuele vertrouwelijkheid te beschermen. 

Bovendien worden de volgende rapportage-inzichten alleen weergegeven in de uitnodigingsstructuur van je onderzoek:

  • Antwoorden op open vragen
  • Datasegmentatie

Zorg ervoor dat deelnemers worden uitgenodigd op basis van de structuur waarvan je de resultaten het meest uitgebreid wilt laten rapporteren!

Let op: de extra groepsstructuren moeten zijn opgezet voordat een onderzoek wordt gelanceerd! Elke groepsstructuur die gecreëerd wordt terwijl een onderzoek loopt of al voltooid is, zal niet beschikbaar zijn in het resultatendashboard van dat onderzoek.

 

blobid1.png

 

3. De respons op je onderzoek volgen

Als een onderzoek bezig is, kun je ook de voortgang van de respons volgen op basis van eventuele groepsstructuren waaraan je gekoppeld bent. Om tussen structuren te schakelen, gebruik je het vervolgkeuzemenu bovenaan het overzicht Respons per groep.

Het overzicht toont altijd het gecombineerde responspercentage voor alle onderzoeken die binnen het huidige project zijn gestart met de geselecteerde structuur als uitnodigingsstructuur.

 

4. Je onderzoeksresultaten bekijken

Als je als coördinator toegangsrechten hebt tot de resultaten, zijn de onderzoeksresultaten standaard beschikbaar voor je uitnodigingsstructuur.

Als er aanvullende groepsstructuren zijn opgezet voor je project, kun je alleen toegang krijgen tot het resultatendashboard voor andere structuren als je hier aanvullende rechten voor hebt.

blobid2.png

 

Vertrouwelijkheid en meerdere groepsstructuren

De resultaten voor de uitnodigingsstructuur van het onderzoek zijn het meest uitgebreid. De beschikbaarheid van resultaten van hetzelfde onderzoek in andere structuren hangt sterk af van je vertrouwelijkheidsbeperkingen. Zorg er dus voor dat je de uitnodigingsstructuur kiest waarvan je de resultaten met de hoogste prioriteit wilt laten rapporteren.

Voor een volledig overzicht van onze aanpak van vertrouwelijkheid in relatie tot meerdere groepsstructuren lees je dit artikel.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.