Vertrouwelijkheid: hoe werkt dit?

Vertrouwelijkheid, hoe werkt dit?

Effectory rapporteert alleen gemiddelde resultaten per groep. Samen met de werkgever spreken we een minimale groepsgrootte

af waarover wordt gerapporteerd. Groepen bevatten meestal tussen de 5 en 10 medewerkers, de minimale ondergrens hierbij is 5. Effectory hanteert deze ondergrens in overeenstemming met de algemene standaard bij het uitvoeren van medewerkersonderzoeken zoals geformuleerd door ESOMAR en privacywetten. Wanneer een groep kleiner is dan de afgesproken minimale groepsgrootte rapporteren wij nooit resultaten voor deze groep aan jouw werkgever. Door deze maatregelen kunnen we garanderen dat enquêtes niet tot jou herleidbaar zijn. Let op: antwoorden op open vragen worden wel letterlijk overgenomen. 

Respons per groep & rapportage

Naast een groepsgrootte, spreken we altijd een duidelijke responsgrens af. Dit is het minimale aantal deelnemers uit een groep dat de vragenlijst ingevuld moet hebben. Wordt deze grens niet gehaald? Dan zullen de resultaten van deze groep niet gerapporteerd worden op groepsniveau en worden meegenomen in een bovenliggende groep die wel de grens heeft gehaald. Dit is meestal de afdeling of organisatie.

Uitzondering

Ben je leidinggevende? Dan zeggen de resultaten van jouw afdeling mogelijk wel direct iets over jou als leidinggevende. In die zin word je als leidinggevende wel persoonlijk beoordeeld.

Voorbeeld A: vertrouwelijkheid per groep

De groep moet bestaan uit minimaal 5 medewerkers (groepsgrens), minimaal 5 van de 5 medewerkers moeten gereageerd hebben (responsgrens).

 

mceclip0.png

Voorbeeld B: vertrouwelijkheid onderliggende groepen

Het kan voorkomen dat een onderliggende groep die de responsgrens wél haalt toch niet gerapporteerd wordt (groep 4). Dit komt voor wanneer een andere groep onder hetzelfde bovenliggende niveau de responsgrens niet haalt (groep 3). De resultaten van de enige blauwe respondent (groep 3) worden namelijk herleidbaar indien zowel de resultaten van groep 4 als de bovenliggende groepsresultaten gedeeld worden (groep 3+4). Om deze reden worden de resultaten van groep 3 en 4 alleen in de bovenliggende groep gerapporteerd.

 NEDERLANDS.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 53 van 67

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.