Důvěrnost: jak to funguje?

Společnost Effectory vykazuje pouze průměrné výsledky za skupinu. Společně se zaměstnavatelem se dohodneme na minimální velikosti skupiny, jejíž výsledky jsou vykazovány. Skupiny obvykle obsahují pět až deset zaměstnanců, minimální spodní hranice je pět. Společnost Effectory používá tuto spodní hranici při realizaci průzkumů zaměstnanců v souladu s obecným standardem formulovaným organizací ESOMAR a zákony o ochraně osobních údajů. Pokud je skupina menší, než je sjednaná minimální velikost skupiny, nikdy vašemu zaměstnanci nepředáme výsledky za tuto skupinu. Díky těmto opatřením můžeme zaručit, že vás na základě dotazníků nelze zpětně vysledovat. Vezměte prosím na vědomí: odpovědi na otevřené otázky jsou zahrnuty do zprávy doslovně.

Návratnost za skupinu a zpráva:

Kromě velikosti skupiny se vždy dohodneme na jasném limitu návratnosti. Jedná se o minimální počet účastníků ve skupině, kteří musejí dotazník vyplnit. Pokud tento limit není splněn, nebudou výsledky za tuto skupinu předány na skupinové úrovni a budou zahrnuty do skupiny na vyšší úrovni, která limit splňuje. Obvykle to bývá úroveň oddělení nebo organizace.

Výjimka:

Jste vedoucí? Pak vám výsledky vašeho oddělení možná nabídnou přímé informace o vás jako vedoucím. V tomto smyslu jste osobně hodnocen(a) jako vedoucí.

Příklad A: důvěrnost dle skupin

Skupinu musí tvořit nejméně pět zaměstnanců (skupinový limit), minimálně dva zaměstnanců musí odpovědět (limit návratnosti).

Voorbeeld_A_-_image_en-US.jpg 

Příklad B: důvěrnost u základních skupin

Může se stát, že základní skupina, která splňuje limit návratnosti, není vykazována (skupina 4). Toto nastane, když jiná skupina na stejné úrovni nesplní limit návratnosti (skupina 3). Výsledky jediného modrého respondenta (skupina 3) jsou sledovatelné pouze tehdy, pokud jsou sdíleny jak výsledky skupiny 4, tak výsledky skupiny na vyšší úrovni (skupina 3 + 4). Z těchto důvodů jsou výsledky skupiny 3 a 4 vykazovány pouze za skupinu na vyšší úrovni.

Voorbeeld_B_-_image_en-US.jpgPoznámka: Odpovědi vás a vašich kolegů na otevřené otázky jsou do (skupinové) zprávy zahrnuty slovo od slova. Neuvádí se zde, kdo napsal jaký komentář, pokud neuvedete přímo své jméno nebo jakoukoli poznámku, která by mohla vést zpět k vám. Obsah vašeho komentáře bude převzat slovo od slova, aby nedošlo ke zkreslení vašeho názoru.

 

 

 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 8 z 16
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.